Over Nienke Zuidema- de Boer

Vanaf 1996 ben ik  werkzaam als bedrijfsarts en ik heb in deze perdiode veel ervaring opgedaan binnen een breed scala aan branches. Als bedrijfsarts zet ik me in voor de gezondheid van werknemers. De uitdaging is voor mij werkgevers en werknemers te begeleiden en te adviseren om tot een goede inzetbaarheid van de medewerker in optimale arbeidsomstandigheden te komen.

Nienke Zuidema

Curriculum Vitae:

augstus 2012- heden: zelfstandig bedrijfsarts Zuidema Arbozorg Assen en omgeving

Vanaf augustus 2012 ben ik werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts in het noorden van het land. Ik ben werkzaam voor werkgevers bij meerdere zorginstellingen, industriële bedrijven, onderwijs, MKB, kinderopvang en zakelijke dienstverlening.

1997- juli 2012: bedrijfsarts Arbounie bv

Sinds 1997 ben ik werkzaam binnen het vakgebied bedrijfsgeneeskunde waarbij ik mijn registratie als bedrijfsarts in 2004 heb behaald. Tot 2003 was ik werkzaam in de regio Almelo binnen de branches gezondheidszorg, bouw, industrie en sociale werkvoorziening. Vanaf 2003 heb ik gewerkt  in de regio Nijmegen, Roermond, Eindhoven voor bedrijven binnen de branches bouw, politie, onderwijs, industrie, gezondheidszorg, MKB en woningbouwcooperaties.

Daarnaast begeleidde ik co-assistenten tijdens hun co-schap sociale geneeskunde en coordineerde ik een intercollegiale toetsingsgroep.

2011-2012: Docent arts eerste lijns geneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen.

Ik heb onderwijs gegeven aan co-assistenten over mijn vakgebied bedrijfsgeneeskunde. Het geven van onderwijs en het begeleiden in de praktijk van co-assistenten tijdens het co-schap sociale geneeskunde was voor mij een mooie combinatie en gaf mij de gelegenheid om toekomstige collegae enthousiast te maken voor het vak van bedrijfsarts.

2000-2002 Docent ROC Almelo

Ik heb onderwijs gegeven aan MEAO studenten over medische terminologie.

1997-1998 Doseringsarts Trombosedienst Almelo

1996-1997 Basisarts Bruggerbosch, psychogeriatrisch verpleeghuis Enschede

1995-1996 Basisarts Longafdeling Medisch Spectrum Enschede

Relevante opleidingen/scholing:

2016 Basis seminar Kwaliteit van Arbeid – Eridanos

2016 Basistraining Motivational Interviewing. Academie voor Motivatie en Gedragsverandering

2015 De sociaal account. Bedrijfsartsengroep- Herman Evers

2012 Didactische vaardigheden voor opleiders UMC St Radboud Nijmegen

2006-2007 Basis en vervolgopleiding bouwarts NSPOH

2000-2004 Specialisatie tot bedrijfsarts SGBO UMC St Radboud Nijmegen

Onderzoeksscriptie: nek – en schouderklachten bij tandartsen

1987-1995 Geneeskunde RU Groningen, co-schappen Medisch Spectrum Twente

1986-1987 Propedeuse Tandheelkunde RU Groningen

 

Algemene gegevens:

BIG code: 19044575101

KvK: 55807569