Wet Verbetering Poortwachter

De wet verbetering Poortwachter ( WVP) is sinds 2002 van kracht. Er is dus alweer 10 jaar ervaring opgedaan met WVP in de pratijk. De meeste bedrijven waarvoor ik gewerkt heb hebben een of meerdere langdurige zieke werknemer(s) die een WIA aanvraag hebben gedaan. Toch blijft het voor werkgevers een lastig proces om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen. Zo sprak ik afgelopen week een ervaren manager die aangaf behoefte te hebben aan een overzichtsschema wanneer wat te doen bij een WVP traject. Bij deze een schema met de tijdsmomenten, waarbij de melding aan UWV afhankelijk is van welke afspraken hierover gemaakt zijn in het contract met arbodienst/bedrijfsarts/casemanager.