Welkom bij Zuidema Arbozorg

Uitgelicht

Een gemotiveerde en gezonde werknemer is goud waard voor een organisatie. Zuidema Arbozorg helpt u mee om medewerkers gezond te houden en bij ziekte weer op een zorgvuldige en verantwoorde manier te reintegreren richting werk.

Zuidema Arbozorg biedt verzuimbegeleiding, coaching en advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden in Noord Nederland. Nienke Zuidema is geregistreerd, zelfstandig bedrijfsarts en ze is in 2012 gestart met haar bedrijf Zuidema Arbozorg.

 

 

Wet Verbetering Poortwachter

De wet verbetering Poortwachter ( WVP) is sinds 2002 van kracht. Er is dus alweer 10 jaar ervaring opgedaan met WVP in de pratijk. De meeste bedrijven waarvoor ik gewerkt heb hebben een of meerdere langdurige zieke werknemer(s) die een WIA aanvraag hebben gedaan. Toch blijft het voor werkgevers een lastig proces om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen. Zo sprak ik afgelopen week een ervaren manager die aangaf behoefte te hebben aan een overzichtsschema wanneer wat te doen bij een WVP traject. Bij deze een schema met de tijdsmomenten, waarbij de melding aan UWV afhankelijk is van welke afspraken hierover gemaakt zijn in het contract met arbodienst/bedrijfsarts/casemanager.

 

De economische crisis zorgt voor verharde sfeer op werkvloer

In de NRC economie bijlage van zaterdag 13 oktober staat een artikel over een verharde sfeer op de werkvloer door de economische crisis. Dit is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek welke donderdag 11 oktober is gepresenteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ( LVV). Ruim 70 % van de ondervraagde 300 vertrouwenspersonen geeft aan dat de crisis invloed heeft op de sfeer binnen de bedrijven waar hij of zij vertrouwenspersoon is. Daarbij lijkt een verharding binnen het managementteam plaats te vinden. Een toenemend aantal werknemers vreest voor hun baan.

Door de crisis gaan bedrijven bezuinigen: managementlagen verdwijnen, er wordt in opleidingsbudgetten gesneden en bedrijven zetten medewerkers maximaal in in plaats van optimaal. Hierdoor gaan mensen minder produceren en een grotere mate van stress vertonen.

Wat kan je als werknemer zelf doen? Probeer beginnende problemen voor te zijn of op te lossen. Overleg bijvoorbeeld met collegae, laat blijken dat je hecht aan een goede sfeer, probeer zelf het goede voorbeeld te geven, ga sporten. Zorg dat je werkplezier behoudt.

Wat kan de werkgever doen? Juist nu investeren in hun personeel: geef ze ruimte om zich te blijven ontwikkelen, laat ze meelopen met een ervaren collega om weer een stap verder te komen als er geen ruimte in het opleidingsbudget is.